Kerneområder

 

Kerneområder

ORGANISATIONSUDVIKLING

 

 

MindAction arbejder med alle størrelser og typer af organisationer. HVAD der arbejdes med og HVORDAN afgøres af den specifikke kontekst, de strategiske mål og aktørlandskabet.

 

Et reflekteret og entydigt svar på spørgsmålet HVORFOR? er et godt afsæt for meningsfuld organisationsudvikling. Vi byder ind med idéer, metoder + kompetencer til HVORDAN.

 

MindAction har både dyb og bred erfaring fra et væld af industrier og organisationer - nationalt, internationalt, privat og offentligt. Vi sætter den erfaring i spil, der giver bedst mening i den konkrete kontekst og inddrager de bedste kompetencer til opgaven. Arbejdssproget er dansk og/eller engelsk.

 

Ingen intervention er for lille og intet projekt er for stort - uanset størrelse er fokus rettet imod mål, der skaber værdi for forretningen, organisationen og øvrige vigtige aktører.

Hvordan er organisationens selvforståelse? Kan subkulturer spejle sig i den overordnede kultur - og kan aktørerne i omverdenen kende kulturen, når de inviteres indenfor i organisationen?

 

Understøtter kommunikationen kulturen - eller er det omvendt?

Er I dygtige til at opløse organisatoriske siloer og sikre den bedste og mest enkle vej til kunden / borgeren?

 

Er I dygtige til at skabe processer, der giver mening for de mennesker, der skal arbejde med dem?

LEDELSESUDVIKLING

 

Når virksomhedens ledelsesudvikling er strategisk forankret, har det afgørende effekt på virksomhedens fremtidige forretning og handlemuligheder.

 

Det kan være en stor investering i tid og penge at arbejde med ledelsesudvikling. Koblingen til strategi og mål er altafgørende. Hvad er det, vi gerne vil kunne - bedre, end vi kan i dag? Hvilke krav stiller det til ledelsessystemet og den enkelte leder?

 

Hos MindAction er vi optaget af at nå de strategisk relevante læringsmål på den korteste tid og med den største effekt.

 

Vi inddrager en blanding af læringstiltag i det konkrete forløb. Fx designer vi "flipped classroom" forløb, hvor deltagernes forberedelse er overvejende digital og hvor didaktikken efterfølgende inviterer til handling + samskabelse om egen praksis, individuelt og i grupper.

(cases | simulation | play | action learning).

MindAction arbejder med systemer og processer, der forbinder de enkelte ledelseslag.

 

Transparens og entydighed skaber troværdighed og tillid og gør ledelsesopgaven lettere. Vi oplever større ledelseskvalitet og tydeligere rollemodeller.

Strategisk kommunikation, feedback samt værdi i den vanskelige samtale er temaer, der trænes på alle ledelseslag, fordi det kan skabe ny handlekraftig ledelsesadfærd.

 

Effekten af at udvikle ledelses-gruppernes arbejde som team er en uudtømmelig kilde.

 

Subkulturer i ledelseslag og deres organisatoriske placering er et interessant udviklingsområde.

EVALUERING

 

Evaluering er en metode, der kan fastholde os i at udvikle og gennemføre projekter, der skaber værdi. Evalueringsprocessen producerer viden og idéer, der peger fremad og samtidig får vi øje på generiske metoder, der med fordel kan forfines og udvikles. Vi bliver med andre ord klogere og rigere, når vi gør os umage med evaluering.

 

Evalueringsdesignet afgøres af projektets kontekst og strategiske mål.

MindAction inddrager typisk reaktioner, læring, adfærdsændringer, resultater (Kirkpatrick) samt ROI. Vi skelner bevidst og kommunikativt imellem den summative og den formative evaluering og insisterer på, at designet balancerer begge typer.

 

Evaluering kan være en organisatorisk "øm tå" i en kultur, der oplever evaluering som "vurdering". Det gælder alle steder i organisationen. Med det rigtige design, den rigtige kommunikation og omhyggelig gennemførsel skaber evaluering åbenhed for at drøfte kvalitet og lægger afstand til bremsende nulfejlskultur. Læring, viden og de modige organisationsmedlemmer tales op, så motivationen for at deltage og bidrage positivt i evalueringsprocessen er i top.

 

HVAD får I ud af jeres indsatser? Kan organisationen noget, den ikke kunne før projektet blev igangsat?

 

Har projektet sat positive + adfærdsændrende spor i organisationskultur og opgaveløsning?

 

Hvad ved vi om projektets ROI? Hvad tager vi med os?

Hvordan sikrer vi, at vidensdelingen om projektet og læringen bredes ud til alle dele af organisationen?

 

Skal alle vide det samme - eller skal kommunikationen og kommunikationsmængden variere forskellige steder i organisationen?

KONTAKT MINDACTION

Lindegårdsvej 42,

DK-2920 Charlottenlund

 

Tel: +45 26 14 08 14

FOLLOW US

Twitter

Facebook

Google +

PROFIL

MindAction er et lille konsulenthus med et stort netværk.

 

Det betyder, at vores kunder trækker på relevant og aktuel professionel kompetence.

 

Sammen skaber vi læring og resultater for forretningen, kunderne og organisationen.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.